TTS LẬP TRÌNH BACKEND, FRONTEND, FULLSTACK

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu

Thực tập

LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (FRESHER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

5-9 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (FRESHER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

6-10 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN WEB FULLSTACK (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

13-21 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN WEB FULLSTACK (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

10-13 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

12-18 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

8-12 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

13-20 triệu

Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

9-13 triệu

Fulltime

NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM QC – TESTER

286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Lương thỏa thuận

Fulltime

THỰC TẬP SINH BUSINESS ANALYST

286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

2-4 triệu

Thực tập