Nền tảng Công cụ Low-Code Xây dựng Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp

Cho phép những người không chuyên công nghệ lên phương án và triển khai xây dựng những Ứng dụng quản lý Doanh nghiệp/ Tổ chức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
Liên hệ Nền tảng Showcase

Nền tảng Công cụ Low-Code Xây dựng Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp

Cho phép những người không chuyên công nghệ lên phương án và triển khai xây dựng những Ứng dụng quản lý Doanh nghiệp/ Tổ chức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Các module chính của Nền tảng

Smart object

Đóng vai trò đại diện cho các Đối tượng (smart object) lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống (Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

DOCUMENT

Document (chứng từ) Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

People

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

WORKFLOW

Thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.

Dataflows

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

Report Builder

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, column stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Các module chính của Nền tảng

Smart object

Đóng vai trò đại diện cho các Đối tượng (smart object) lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống (Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

DOCUMENT

Document (chứng từ) Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

People

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

WORKFLOW

Thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.

Dataflows

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

Report Builder

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, column stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Thay đổi cách Doanh nghiệp của bạn xây dựng Ứng dụng quản lý?

Xây dựng, bảo trì không phải bởi Lập trình viên

Nền tảng công cụ Low code của Symper nhắm tới đối tượng sử dụng là Business Analyst (“chuyên viên phân tích nghiệp vụ”) có background về kinh tế thay vì các lập trình viên công nghệ. Các phương pháp luận áp dụng đi kèm với SAB sẽ giúp các bạn Business Analyst, ngay cả đó có thể là các bạn chưa có kinh nghiệm (mới tốt nghiệp ra trường) nhanh chóng nắm bắt và giải quyết được các bài toán nghiệp vụ, xây dựng và triển khai ứng dụng. Các phương pháp luận có thể kể đến:

(i) phân tích, thiết lập, cải tiến và số hóa các quy trình nghiệp (Symper Application Methodology); và

(ii) quản lý việc triển khai dự án (Symper implementation methodology);

Xây dựng, bảo trì không phải bởi Lập trình viên

Nền tảng công cụ Low code của Symper nhắm tới đối tượng sử dụng là Business Analyst (“chuyên viên phân tích nghiệp vụ”) có background về kinh tế thay vì các lập trình viên công nghệ. Các phương pháp luận áp dụng đi kèm với SAB sẽ giúp các bạn Business Analyst, ngay cả đó có thể là các bạn chưa có kinh nghiệm (mới tốt nghiệp ra trường) nhanh chóng nắm bắt và giải quyết được các bài toán nghiệp vụ, xây dựng và triển khai ứng dụng. Các phương pháp luận có thể kể đến:

(i) phân tích, thiết lập, cải tiến và số hóa các quy trình nghiệp (Symper Application Methodology); và

(ii) quản lý việc triển khai dự án (Symper implementation methodology);

Linh hoạt cùng thay đổi của Doanh nghiệp 

Nền tảng công cụ Low-code ngoài hướng tới Xây dựng ứng dụng, còn được xây dựng giúp Nhà quản trị quản lý sự thay đổi của tổ chức thông qua việc dễ dàng bảo trì, nâng cấp hay thay đổi Ứng dụng trong quá trình phát triển của Doanh nghiệp (từ thay đổi mô hình kinh doanh, sáp nhập chia tách phòng ban, bộ phận hay chỉnh sửa quy trình, tạo thêm các bước, chỉnh sửa form biểu mẫu chứng từ, chỉnh sửa các báo cáo, chỉnh sửa logic tính toán dữ liệu …. của các Ứng dụng đang sử dụng). 

Cơ bắp trong logic nghiệp vụ

Bên cạnh các Nghiệp vụ đơn giản trong doanh nghiệp (chỉ qua 01 vài bước duyệt, và Thông tin ít phục vụ cho xử lý tính toán phức tạp như Xin nghỉ phép, Làm thêm giờ, Đăng ký ra vào …), Nền tảng công cụ low code Symper còn được xây dựng để xử lý, mô phỏng các Nghiệp vụ có Logic phức tạp, và đi qua nhiều bước như Quản lý mua hàng, bán hàng, kho hay như tính lương, giá thành, kế toán.

Cơ bắp trong các logic nghiệp vụ

Bên cạnh các Nghiệp vụ đơn giản trong doanh nghiệp (chỉ qua 01 vài bước duyệt, và Thông tin ít phục vụ cho xử lý tính toán phức tạp như Xin nghỉ phép, Làm thêm giờ, Đăng ký ra vào …), Nền tảng công cụ low code Symper còn được xây dựng để xử lý, mô phỏng các Nghiệp vụ có Logic phức tạp, và đi qua nhiều bước như Quản lý mua hàng, bán hàng, kho hay như tính lương, giá thành, kế toán.

“Your business is on your hand”

Việc chú trọng ứng dụng phần mềm trong quản trị nhằm hướng tới sự tiến bộ và nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó bình dân hóa công nghệ phục vụ trong lĩnh vực.

Hãy để Symper đồng hành cùng bạn giải quyết các vấn đề quản trị của doanh nghiệp ngay hôm nay.