Bạn tìm kiếm thay đổi gì?

Hãy chọn lĩnh vực bạn muốn và chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu

Ứng phó với môi trường biến đổi

Chúng tôi giúp lãnh đạo doanh nghiệp ứng phó với Sự Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity), và biến những điều này thành lợi thế cạnh tranh.

Chuyên gia thực hành nào sẽ hỗ trợ doanh nghiệp?

Symper quy tụ đội ngũ chuyên gia thực hành, đã trải qua nhiều vai trò C-level khác nhau và các dự án chuyển đổi tại các doanh nghiệp lớn, nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong doanh nghiệp cả ở khía cạnh chuyên môn và hành trình đội nhóm để dẫn dắt chuyển đổi về chất và vận hành xuất sắc.

Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi

Bên cạnh các Dự án về Chiến lược (Strategy Consulting) và Nhân sự (HR consulting), Symper đi sâu và có am hiểu, kinh nghiệm sâu sắc ở khía cạnh Tư vấn vận hành (Operations Consulting). Theo đó, tập trung vào dẫn dắt, đồng hành, hỗ trợ quá trình chuyển đổi và cải tiến chất lượng điều hành của Doanh nghiệp ở những chức năng cụ thể của một doanh nghiệp.

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn. Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo chiều hướng tích cực và nuôi dưỡng những biến đổi mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Khả năng khai thác tiềm năng này đòi hỏi tầm nhìn xa mà chỉ xuất phát từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tư vấn thương vụ. Qúy vị đang tìm kiếm cơ hội mới hôm nay hay muốn đảm bảo một ví trí ổn định trong tương lai, Symper có thể hỗ trợ.

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn. Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo chiều hướng tích cực và nuôi dưỡng những biến đổi mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Khả năng khai thác tiềm năng này đòi hỏi tầm nhìn xa mà chỉ xuất phát từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tư vấn thương vụ. Qúy vị đang tìm kiếm cơ hội mới hôm nay hay muốn đảm bảo một ví trí ổn định trong tương lai, Symper có thể hỗ trợ.

Hỗ trợ các doanh nghiệp đang băn khoăn vận hành quá trình chuyển đổi, hướng về các mục tiêu cạnh tranh, tăng trưởng của mình như thế nào. Gặp các khó khăn trên các khía cạnh:

  • Sự thiếu hụt về nhân sự chất lượng cao, hiểu rõ về ngành nghề lĩnh vực
  • Thiếu công cụ và phương pháp luận phù hợp
  • Bị nhiễu loạn với quá nhiều thông tin trên mạng về các công cụ và phương pháp quản trị doanh nghiệp
  • Khó tiếp cận được các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm thực hành.

Chúng tôi tư vấn xây dựng năng lực quản lý và cải tiến quy trình để giúp các công ty tối ưu hóa các quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng của họ. Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa các bộ phận chức năng chính thuộc chuỗi giá trị của họ, từ quản lý khách hàng đến tìm nguồn cung ứng dịch vụ và hàng hoá. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng nâng cao giá trị, giảm lãng phí và giảm chi phí vì lợi ích bền vững lâu dài.

Symper giúp cải tiến và số hóa các quy trình nghiệp vụ thông qua (i) thiết lập, cải tiến quy trình nghiệp vụ; (ii) phân tích và chọn lọc nhu cầu số hóa; và (iii) xây dựng các giải pháp phần mềm giải quyết các bài toán nghiệp vụ của Doanh nghiệp có tính linh hoạt, mở rộng cùng sự thay đổi, với thời gian, chi phí, con người phù hợp.

Hoạt động của chúng tôi

Workshop: Dẫn dắt sự thay đổi

Ngày 20/10/2023 vừa qua, Đội ngũ Corporate Adviser của Symper có cơ hội tham gia [...]

Symper CEO’s sharing at SSCA #4 Cohort

In SSCA #4 Cohourt, Symper CEO – as a partner & Impacteer of Impact Velocity [...]

Doanh nghiệp SMEs “ngại” chuyển đổi số

Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã có chủ trương, định hướng và chính sách [...]

2022 year end party for our citizen developers

Last night, 12 Jan 2023, Symper has just thrown a party to mark the end [...]

Symper tham gia Sustainable Success Program

3 days of Sustainable Success – Collective Advantage Program (23-25/02/2023) involved core Symper leaders as [...]

Symper và chặng đường 02 năm chuyển đổi của VTHM

On 30/12/2022, Symper’s CEO – Mr. Thang Nguyen, CFA appeared in a video that was [...]

Các Dự án của chúng tôi