Nền tảng Low-Code trong Quản trị Doanh nghiệp

Cho phép việc tạo những công cụ số hóa hệ thống quản trị trở nên dễ dàng cho những người không chuyên công nghệ

̣

Nền tảng Low-Code trong Quản trị Doanh nghiệp

Cho phép việc tạo những công cụ số hóa hệ thống quản trị trở nên dễ dàng cho những người không chuyên công nghệ

̣

Các module chính Symper cung cấp

DOCUMENT

Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

WORKFLOW

Thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.

ACCESS CONTROL

Quản lý quyền, đảm bảo rằng các cá nhân trong tổ chức có thể sử dụng các hệ thống để thực hiện công việc của bản thân, cung cấp quyền truy cập chỉ khi thực sự cần.  

BUSINESS INTELLIGENCE

Hệ thống các báo cáo khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xử lý và phân tích thành các nguồn thông tin có ý nghĩa phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

DOCUMENT

Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

WORKFLOW

Thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.

ACCESS CONTROL

Quản lý quyền, đảm bảo rằng các cá nhân trong tổ chức có thể sử dụng các hệ thống để thực hiện công việc của bản thân, cung cấp quyền truy cập chỉ khi thực sự cần.  

BUSINESS INTELLIGENCE

Hệ thống các báo cáo khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để xử lý và phân tích thành các nguồn thông tin có ý nghĩa phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Tại sao nên chọn Symper?

Thời gian và chi phí xây dựng thấp

Symper hỗ trợ tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất trong thời gian ngắn và chi phí thấp mà không đòi hỏi phải thuê thêm nguồn lực bên ngoài như các sản phẩm thông thường khác trên thị trường, tiết kiệm nguồn lực tối đa cho doanh nghiệp. 

Thời gian và chi phí xây dựng thấp

Symper hỗ trợ tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất trong thời gian ngắn và chi phí thấp mà không đòi hỏi phải thuê thêm nguồn lực bên ngoài như các sản phẩm thông thường khác trên thị trường, tiết kiệm nguồn lực tối đa cho doanh nghiệp. 

Linh hoạt trước những thay đổi 

Việc xây dựng ứng dụng từ nền tảng Low-Code đơn giản giúp cho sản phẩm có thể dễ dàng sửa đổi và cải tiến giúp doanh nghiệp luôn linh hoạt trước những thay đổi trong vòng đời của mô hình kinh doanh, tránh gián đoạn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thân thiện với người dùng

Symper xây dựng và cung cấp ứng dụng trên nền tảng Low-Code giúp cho những người dù không chuyên về công nghệ cũng có thể dễ dàng sử dụng và phát triển, từ đó đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. 

Thân thiện với người dùng

Symper xây dựng và cung cấp ứng dụng trên nền tảng Low-Code giúp cho những người dù không chuyên về công nghệ cũng có thể dễ dàng sử dụng và phát triển, từ đó đem đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. 

“Your business is on your hand”

Việc chú trọng ứng dụng phần mềm trong quản trị nhằm hướng tới sự tiến bộ và nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó bình dân hóa công nghệ phục vụ trong lĩnh vực.

Hãy để Symper đồng hành cùng bạn giải quyết các vấn đề quản trị của doanh nghiệp ngay hôm nay.