Chương trình Thành công bền vững – Lợi ích tập thể diễn ra trong 3 ngày vừa qua (23-25/02/2023) đã gắn kết những thành viên cốt lõi trong ban lãnh đạo của Symper như là những người tạo dựng ảnh hưởng với cam kết: Phát triển con người, Tái tạo hành tinh và Chia sẻ tiến bộ/thịnh vượng. Symper xin gửi lời cảm ơn đến Impact Velocity, Tập đoàn VTHM và những lãnh đạo cùng tham gia chương trình đã tạo ra cơ hội quý giá để chúng tôi có thể “Thiết lập lại khung tham chiếu”, học hỏi những điều rất mới, thú vị và nhìn nhận cuộc sống với Hiệu ứng toàn cảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon