RACI – MA TRẬN PHÂN NHIỆM TRONG QUẢN TRỊ
 
Một dự án thành công là dự án có sự phân chia rõ ràng về người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mỗi nội dung, phạm vi, đầu công việc. Ma trận gán trách nhiệm được sử dụng để minh họa các kết nối giữa các gói công việc hoặc các hoạt động và các thành viên trong nhóm dự án hoặc là các phòng ban trong doanh nghiệp.
 
R.A.C.I là viết tắt của 4 nhóm người trong dự án lần lượt theo các chữ cái:
  • R = Responsible: Người/bộ phận chịu trách nhiệm đầu mối triển khai.
  • A = Accountable: Người sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt cái dự án, kế hoạch đó.
  • C = Consulted: Đôi khi làm một dự án/kế hoạch nếu là R, trước khi đưa lên A duyệt thì cũng cần đâu đó những người tư vấn (tham mưu) để có thể hoàn thiện hơn khi làm.
  • I = Informed: Những người mà có thể không làm gì trong dự án/chiến dịch đó, nhưng họ lại là người cần nắm thông tin.

 

Mục tiêu của mô hình RACI là mang lại cấu trúc và sự rõ ràng liên quan đến các vai trò mà các bên liên quan đóng góp trong một dự án. Trên thực tế, đây là mô hình được coi là quy trình quản lý dự án có giá trị cao nhất vì mỗi thành viên đều có sự trách nhiệm khi họ biết những gì mà họ phải làm, từ đó giảm thiểu nguy cơ thiếu sót, chồng chéo và lẫn lộn, giúp cho việc điều hành nhóm/doanh nghiệp hiệu quả hơn. Sau khi hiểu được vai trò của mọi người, chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình, việc suy nghĩ lên lịch trình cho mọi người để dự án có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
 
Chính những ưu điểm trên khiến cho ma trận RACI là mô hình không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, và sử dụng một nền tảng có cung cấp công cụ số hoá RACI sẽ giúp quản trị dự án dễ dàng và hiệu quả nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại:

🌐 Facebook: fb.com/sympervietnam
🌐 Linkedin: linkedin.com/company/symper/ 
☎️ Hotline: 090 461 4302
💌 Email: infor@symper.vn
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon