Thành viên nòng cốt Symper tham gia Sustainable Success Program

Chương trình Thành công bền vững – Lợi ích tập thể diễn ra trong 3 ngày vừa qua (23-25/02/2023) đã gắn kết những thành viên cốt lõi trong ban lãnh đạo của Symper như là những người tạo dựng ảnh hưởng với cam kết: Phát triển con người, Tái tạo hành tinh và Chia sẻ tiến bộ/thịnh vượng. Symper xin gửi lời cảm ơn đến Impact Velocity, Tập đoàn VTHM và những lãnh đạo cùng tham gia chương trình đã tạo ra cơ hội quý giá để chúng tôi có thể “Thiết lập lại khung tham chiếu”, học hỏi những điều rất mới, thú vị và nhìn nhận cuộc sống với Hiệu ứng toàn cảnh.

2022 year end party for our citizen developers

Last night, 12 Jan 2023, Symper has just thrown a party to mark the end of 2022, and wish all the best for 2023!!! Thanks to all our customers, partners and staff, Wish you a bright 2023 ahead

Symper và Grobanc: liệu đã có 01 mini erp phù hợp cho doanh nghiệp Việt?

Symper và Grobanc: liệu đã có 01 sản phẩm mini ERP phù hợp cho doanh nghiệp việt?

Trăn trở với giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Symper và Grobanc cùng chia sẻ mối quan tâm, và trăn trở với sự thiếu hụt giải pháp mini erp đúng nghĩa cho doanh nghiệp Việt Nam, thay vì các giải pháp erp nhưng bản chất là kế toán tài chính, và hoạt động doanh nghiệp với các giải pháp đó xoay quanh kế toán viên.

Giải pháp?

Theo đó, hai bên đã trao đổi hiểu biết và cách thức mà các doanh nghiệp làm giải pháp có thể thực hiện để giải quyết khoảng thiếu hụt này cho các doanh nghiệp SME với giá thành hợp lý và có thể tiếp cận được.

Symper và chặng đường 02 năm chuyển đổi của VTHM

Symper và chặng đường 02 năm chuyển đổi của VTHM

On 30/12/2022, Symper’s CEO – Mr. Thang Nguyen, CFA appeared in a video that was broadcast internally, in the Townhall event summarizing the first 2 years of the transformation program of VTHM group – one of the top Vietnam’s leading private groups in the field of ceramic tiles production and industrial construction.

He had the opportunity to share about the journey of companionship during the first 2 years of the transformation process of VTHM Group as an implementation partner, consulting and supporting the Group to execute transformation initiatives.

On behalf of Symper, he encouraged VTHM Group on their path to realize the vision of achieving intergenerational heritage: “Everybody co-creates ultimate potentials, towards building a sustainable society”.. #symper #vthm #impactvelocity #vitto

Long Bien Marathon 2022: a step toward a more resilience (2)

Hanoi Tecombank Marathon 2022: a step toward a healthier life and to be more Resilience in work

Hạ Long 2022: Symper teambuilding

Sự kiện mùa hè Hạ Long 2022 vừa rồi cho Team Symper đã được tổ chức nhằm tăng tình đoàn kết, hoạt động thể thao và kết nối đội nhóm cho các Lập trình viên nhân dân (“citizen developers”) vào thời gian từ 13-14/8/2022.