ERP không phải là phần mềm
 
ERP là gì?
 
ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp), thực chất là một bộ quy trình quản trị doanh nghiệp, có vai trò quản lý tất cả thông tin dữ liệu và các công cụ dự báo, lập kế hoạch của tổ chức. Như vậy, ERP là một phương pháp quản trị chứ không phải một phần mềm quản trị. (Nguồn: Sách ERP – Making it happen)
 

 

Phân biệt ERP và ES 
 
Một khái niệm dễ bị nhầm lẫn với ERP – đó là ES (Enterprise System hoặc Enterprise Software) – Phần mềm doanh nghiệp. Đây là các gói ứng dụng hỗ trợ hoạt động, quản lý các quy trình kinh doanh và dữ liệu trong toàn bộ doanh nghiệp, từ các hoạt động sản xuất, bán hàng, quản lý nhân sự đến quản lý khách hàng, chuỗi cung ứng.
 
Việc hiểu lầm giữa ES và ERP có thể xuất phát từ việc các công ty sản xuất phần mềm luôn cố gắng áp dụng phương pháp quản trị ERP để xây dựng gói giải pháp của riêng mình, và tự đánh đồng chúng thành ERP. Tuy nhiên cách các phần mềm doanh nghiệp (ES) được xây dựng lại đi ngược với ý nghĩa của phương pháp luận ERP. Một trong số đó là việc các phần mềm thường giới hạn người dùng tham gia vào quá trình hoạch định, hoặc chỉ cho phép nhà quản lý ra quyết định dựa trên các dữ liệu đã được xử lý xong chứ không theo dõi được toàn bộ quá trình. Có thể thấy, các nhà sản xuất ES đang lạm dụng thuật ngữ ERP nhằm mục đích thương mại, khiến nhiều người dùng hiểu sai ý nghĩa của cụm từ này.
 
Bài học rút ra
 
Doanh nghiệp cần có sự am hiểu cụ thể về cách thức xây dựng, luân chuyển thông tin của từng phần mềm, và giá trị của chúng đối với hệ thống thông tin quản lý trong tư duy quản trị của người điều hành để sử dụng sao cho phù hợp
 

Liên hệ với chúng tôi tại:

🌐 Facebook: fb.com/sympervietnam
🌐 Linkedin: linkedin.com/company/symper/ 
☎️ Hotline: 090 461 4302
💌 Email: infor@symper.vn
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon