Continous Improvement (Vận hành xuất sắc) và Operational Excellence (Cải tiến liên tục): Có thể bạn chưa biết?

 

Continous Improvement là như thế nào?

Continous Improvement là quá trình liên tục xác định, phân tích và thực hiện các cải tiến (thường là nhỏ và là các thay đổi incremental changes ~ mang tính tích lũy, trong 01 khoảng thời gian ngắn để nhìn thấy kết quả như tư duy agile, hơn là các disruptive changes) đối với hệ thống vận hành. Các thay đổi này có thể là tăng hiệu suất đầu ra công việc và nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đồng thời giảm thiểu chi phí, độ trễ, than phiền, lỗi. Về bản chất, Continous Improvement là một mindset mà sẽ không có điểm đích cho việc cải tiến liên tục, doanh nghiệp luôn luôn tiếp tục xây dựng và duy trì những cải tiến đó với sự thay đổi từng ngày.
Tư duy cải tiến liên tục thường đi với mindset về trial & error (thử và sai) và fail-quick-fail-cheap giúp tổ chức liên tục học hỏi cái mới, và lựa chọn áp dụng theo mindset cải tiến liên tục nhằm nâng cấp bộ máy vận hành của mình ở từng chức năng
 

Operational excellence là gì?

Operational Excellence là khả năng tổ chức và điều hành các hoạt động, quá trình hiệu quả nhất có thể. Đây là cách tiếp cận quản trị doanh nghiệp nhấn mạnh vào việc Cải tiến liên tục mọi khía cạnh của doanh nghiệp: bao gồm các quy trình, hệ thống, con người và công nghệ, hướng tới một mục tiêu chung. Bằng cách tạo ra một nền văn hóa “Vận hành xuất sắc”, quản lý và nhân viên nắm bắt được mọi thông tin, thay đổi, giá trị mang tới khách hàng và được trao quyền để thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, các quyết định quản trị được đưa ra kịp thời và đúng đắn nhất, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp. 

 

 

02 khái niệm này liên quan như thế nào?

Cải tiến liên tục chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các thay đổi tích lũy dần dần, và chính Vận hành xuất sắc cung cấp khuôn khổ chiến lược và định hướng cho những cải tiến đó nên hướng vào năng lực cạnh tranh nào của doanh nghiệp.
 
Để triển khai vận hành xuất sắc, mindset cải tiến liên tục thường được áp dụng, vì thường được đóng gói trong các cải thiện nhỏ của từng năng lực kinh doanh trong các khung giai đoạn ngắn, nhưng lại tạo ra các bước tiến dài của tổng thể năng lực cạnh tranh doanh nghiệp sau khi nhìn lại. Thông thường, những nhà hoạch định thường sẽ có 01 lộ trình nâng cấp các năng lực kinh doanh với các khung thời gian nhỏ, nhằm điều hướng tư duy cải tiến liên tục của tổ chức, đảm bảo rằng tất cả các nỗ lực của tổ chức phù hợp với các mục tiêu nâng cấp năng lực chiến lược về lâu dài của doanh nghiệp.
 
Hay nói một cách khác, cải tiến liên tục và vận hành xuất sắc đi đôi với nhau, cùng nhau tạo ra một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững, lợi nhuận và đạt đến sự hài lòng của khách hàng
 
Vậy cách phù hợp ở đây, có thể là việc áp dụng mindset cải tiến liên tục để nhằm thử và sai, thất bại và làm lại cho quá trình học hỏi, lựa chọn các công nghệ về IoT cho quá trình nâng cấp doanh nghiệp là 01 concept để cải thiện năng lực vận hành xuất sắc phù hợp, trong bối cảnh doanh nghiệp bối rối với làn sóng công nghệ 4.0 hiện nay.
 

Liên hệ với chúng tôi tại:

🌐 Facebook: fb.com/sympervietnam
🌐 Linkedin: linkedin.com/company/symper/ 
☎️ Hotline: 090 461 4302
💌 Email: infor@symper.vn
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon