Symper và Grobanc: liệu đã có 01 sản phẩm mini ERP phù hợp cho doanh nghiệp việt?

Trăn trở với giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp SME Việt Nam

Symper và Grobanc cùng chia sẻ mối quan tâm, và trăn trở với sự thiếu hụt giải pháp mini erp đúng nghĩa cho doanh nghiệp Việt Nam, thay vì các giải pháp erp nhưng bản chất là kế toán tài chính, và hoạt động doanh nghiệp với các giải pháp đó xoay quanh kế toán viên.

Giải pháp?

Theo đó, hai bên đã trao đổi hiểu biết và cách thức mà các doanh nghiệp làm giải pháp có thể thực hiện để giải quyết khoảng thiếu hụt này cho các doanh nghiệp SME với giá thành hợp lý và có thể tiếp cận được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon