Hiện các Doanh nghiệp đa số đang coi việc mua phần mềm giống như việc mua 01 hàng hóa, và áp dụng cùng quy trình mua sắm.

Tuy nhiên, đây là 1 hàng hóa dịch vụ đặc biệt, có:

  • ảnh hưởng sâu rộng tới doanh nghiệp, và
  • có đặc tính tích hợp, cộng sinh với hệ thống thông tin hiện trạng,
  • Cũng như đòi hỏi phù hợp với trình độ, năng lực sử dụng của Lực lượng lao động
  • Có tính khó đặc biệt không những về chuyên môn kỹ thuật mà còn là cách thức sử dụng cho phù hợp

Do vậy, việc không chú trọng vào những khâu trên dẫn tới việc đầu tư phần mềm có thể đắt đỏ, lãng phí … nhưng lại không phù hợp và tạo được giá trị đích đáng cho doanh nghiệp.

Nhận thức được vấn đề đó, Symper tận dụng các chuyên môn được tích lũy của mình, nhằm giải quyết các vấn đề này cùng doanh  nghiệp.