Giải pháp toàn diện không giấy tờ cho doanh nghiệp logistics vận hành vận tải hàng hóa

that delivers (quantified primary benefit/ promise)

  • Mobility: Đáp ứng nhu cầu xê dịch của tổ chức vận tải và các nhân sự nghiệp vụ hiện trường tại hiện trường;
  • Scalable: Linh hoạt v
  • Real-time transaction data Real-time trong việc ghi nhận các giao dịch của hoạt động vận hành vận tải, thay vì chờ đợi kế toán nhập liệu; Cung c, dồi dào và đáng tin cậy cho việc báo cáo ra quyết định quản trị. Rút ngắn công sức, thời gian để có được thông tin quản trị.
  • Transaction tracing: Xác minh, tra cứu và truy vết giao dịch dễ dàng theo logic nghiệp vụ.

through (key attributes/ strategy)

  • Tương tác qua web và mobile app cho sếp, nhân viên và tổ chức;
  • Các nghiệp vụ trải dài từ điều vận, giao nhận, chi mua và tài chính quản trị … đều được số hóa cho các người
  • Hệ thống báo cáo tiêu chuẩn xây dựng sẵn cho doanh nghiệp vận tải, đáp ứng theo dõi hàng ngày: tình hình điều xe, theo dõi sửa chữa xe, vận tải theo lái xe,…
  • Bộ quy trình điều hướng nghiệp vụ linh hoạt – ứng dụng BPMN