Hệ thống phần mềm hiện cũng đắt đỏ, phức tạp như những công trình phức hợp cao tầng lớn. Do vậy, để đảm bảo hệ thống đó hoạt động chỉnh chu, cũng đòi hỏi các công tác sau:

  • Thiết kế
  • Xây dựng
  • Giám sát
  • Kiểm thử

Hiểu được sự Phức tạp tương đồng như ngành xây dựng, Symper hỗ trợ các khách hàng trong các công tác ra đề bài, phản biện và giám sát quá trình triển khai kiểm thử nhằm phù hợp với nhu cầu quản trị, hệ thống thông tin hiện trạng của Doanh nghiệp.